Śląski Znak Jakości

Śląski Znak Jakości z branży spożywczej 1998 : 2001 : 2002